Romdrup vandværks hjemmeside

Denne hjemmeside vil formidle den overvejende del af vandværkets information til interessenterne.

Romdrup vandværk opfordrer til at gøre Romdrup giftfri for at bevare det gode drikkevand.

Romdrup Vandværk image

Seneste nyt: Romdrup vandværk afholder Generalforsamling 24 april på Romdrup sognegård kl. 19:00.

På dagsordenen er bl.a. fornyelse af det eksisterende ledningsnet samt det lille vandværks generelle fremtid. Så mød op.


Kontakt

Administration af Romdrup vandværk

Flytning

Informationsmateriale

 • Information om Romdrup vandværk.

 • Vandanalyse

 • Generalforsamlingsmaterialer.

 • Bestyrelsesmødesmaterialer

 • De oprindelige vedtægter fra 1949 med tillæggene fra 2002 for Romdrup vandværk

 • Takstblad for vand mv. i Romdrup vandværk.

 • Aalborg Kommunes scenarie for byudvikling med interesse for Romdrup vandværk:

  Byudviklingsplan


  Sidst opdateret d. 29/03-19