Info om Romdrup vandværk

Vandværket er beliggende på Romdrupvej nr 105.

Vandværket har 79 interessenter på ejendommene fra og med Læstedet
og sydpå til Kochs Vase samt på ejendommene i Sønderkæret.

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling.
Bestyrelsen består af:
Søren Kaarup Jensen, Iver Nielsen, Martin Bonnerup, Morten Christensen og Rudi Larsen.

Du er velkommen til at sende en mail til vandværket med dine gode ideer eller kritik.
email adresse: romdrupvand@gmail.com Send mail

Seneste Tilsynsrapport for Romdrup Vandværk udarbejdet af Aalborg Kommune (december 2017): Tilsynsrapport